Ger. W. Deel V : Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling

Titel IV : Collectieve schuldenregeling

Hoofdstuk I. - Procedure van collectieve schuldenregeling

Afdeling 1. - Algemene bepalingenArt. 1675/2. - Art. 1675/3

Afdeling 2. - Inleiding van de procedureArt. 1675/4. - Art. 1675/5. - Art. 1675/6 - Art. 1675/7. - Art. 1675/8. - Art. 1675/9.

Afdeling 3. - Minnelijke aanzuiveringsregelingArt. 1675/10.

Afdeling 4. - Gerechtelijke aanzuiveringsregelingArt. 1675/11. - Art. 1675/12. - Art. 1675/13.

Afdeling 4bis. - De totale kwijtschelding van de schuldenArt. 1675/13bis.

Afdeling 5. - Bepalingen gemeenschappelijk aan beide proceduresArt. 1675/14. - Art. 1675/14bis. - Art. 1675/15. - Art. 1675/16. - Art. 1675/16bis.

Wetsgeschiedenis