Collectieve schudenregeling en beslagrecht

Vanaf 1 januari 2006:

- overwijzing van de prijs (nieuw art. 1675/14bis, 2 Ger.W.)

- alle verkopen gaan volgens procedure uitvoerend beslag

 

 

2747.com / law / seizure / dept mediation / Belgie

contact