Uitvoerend beslag

Kwaliteiten van de schuldvordering

- Uitvoerbare titel

- Zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering

- Actualiteit: de beslagrechter zal dit onderzoeken (verjaring, betaling, kwijtschelding, betalingsregeling)

 

Procedure via de gerechtsdeurwaarder

- Betekening van een rechterlijke uitspraak als titel

- Betekening van een bevel tot betalen: betekenis, vermeldingen, geldigheidsduur (6 maanden)

- Beslagexploot

 

- Uitvoerend beslag op onroerend goed: verzoek (binnen de 6 maanden) aan de beslagrechter tot aanstelling van een notaris

- Uitvoerend beslag op roerend goed: via gerechtsdeurwaarder

 

2747.com / law / seizure / executory

contact

Beslagrecht

Burgerlijk recht

Failissemenstrecht

Notarieel gerechtelijk privaatrecht

Betekening van een rechterlijke uitspraak als titel die uitvoerbaar is bij voorraad, kan samen met de betekening van het bevel tot betaling.