Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV): Titel V. - Middenstand: Hoofdstuk II. - 

Niet-vatbaarheid voor beslag van de woning van de zelfstandige

....

Art. 83. Dit hoofdstuk treedt één maand na zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad in werking.