De rangregeling

De schuldeisers die tot de rangregeling moeten worden toegelaten

De ingeschreven hypothecaire schuldeisers. Hypothecaire schuldeisers hebben tot aan de overschrijving van de toewijs de mogelijkheid om hun hypotheek in te schrijven.

De schuldeisers die beschikken over een voorrecht zonder publiciteit. Het betreft het voorrecht van de gerechtskosten (artikel 17 en 19, 1 Hyp. W.).

De schuldeisers die het uitvoerend beslag heeft gelegd en uitgevoerd

De schuldeisers die een verzet tegen de prijs hebben gedaan.

De schuldeisers waarvan de vordering door de notaris gekend is ingevolge de raadpleging van de berichten van beslag, delegatie en collectieve schuldenregeling, die op naam van de beslagene zijn opgemaakt.

 

2747.com / law / seizure / list of admitted claims

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht

Er bestaat een betwisting over of de notaris al dan niet regeling zal houden met de schuldeisers die hij heeft gevonden bij de raadpleging van de berichten van beslag ...

 

2747.com / law / seizure / list of admitted claims

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht