Plichten van de derde-beslagene

Verklaring van derde beslagene - Afgifteverbod - Verplichting het beslagene uit handen te geven
Notarieel gerechtelijk privaatrecht