Beslagrecht en de notaris

Uitvoerende beslag op onroerende goed

Het is de rechter die de notaris aanstelt om binnen de zes maanden over te gaan tot verkoop van een oneroerend goed op beslag.

 

Bewarend of uitvoerend beslag onder derden

De notaris heeft vaak gelden van klanten in zijn bezit. Een schuldeiser van een klant kan beslag leggen op die gelden.

 

2747.com / law / seizure / notary

contact

Beslagrecht Notarieel gerechtelijk privaatrecht

 

Artikel 1587 Belgisch Gerechtelijk Wetboek anno 2006


De toewijzing wordt gedaan op de wijze bepaald door het plaatselijk gebruik, in een enkele zitdag, zonder voordeel van inzet of van opbod en onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod, zoals bepaald is in de artikelen 1592, 1593 en 1594. Zij geschiedt binnen zes maanden na de beschikking bedoeld in artikel 1580.