De notaris en beslag op onroerend goed

Ingeval van uitvoerend beslag op onroerend goed zal de rechter een vonnis vellen waarin een notaris wordt opgedragen om over te gaan tot de verkoop van het onroerend goed dat eigendom is van de beslagene.

De notaris zal zijn aanstelling in handen krijgen via diegene die vervolgt.

De notaris zal beginnen met de verkoopsvoorwaarden op te stellen ingeval van openbare verkoping.

Deze voorwaarden zal hij laten kennen door de schuldeisers evenals de beslagene.

De notaris zal een opnbare verkoping houden.

De notaris zal het eigendom van de beslagene toewijzen. Hij mag niet toewijzen aan de beslagene zelf.

De notaris zal de koopprijs ontvangen.

De notaris zal een ontwerp van rangregeling maken, (zijnde een verdeling van de koopprijs tussen de schuldeisers).

De notaris zal zijn ontwerp van rangregeling voorleggen aan de schuldeisers.

De notaris zal iedereen kunnen uitbetalen.

Vaak zal dit alles jaren duren. Helaas.

 

2747.com / law / seizure / notary

contact