De verkoopprijs bij beslag op onroerend goed

In de procedure van het uitvoerend beslag op onroerend goed staat beschreven hoe het hoger bod moet gedaan worden anno 2005.

Een openbare verkoop geeft de garantie dat een juiste prijs wordt bekomen.

De notaris wordt na uitvoerend beslag op onroerend goed, belast met het opmaken van de rangregeling. Tijdens het opmaken van de rangregeling, kunnen schuldeisers van de beslagene nog een verzet doen tegen de prijs volgens artikel 1642 Ger. W.(2000)

 

2747.com / law / seizure / price

contact