De verkoopprijs bij beslag

Het verzet tegen de prijs

Artikel 1642 Belgisch Gerechtelijk Wetboek
Tot aan het verstrijken van de termijn voor het opmaken van het proces-verbaal van verdeling of van rangregeling, kunnen de schuldeisers die een uitvoerbare titel bezitten, verzet doen tegen de prijs. Het verzet moet worden gedaan hetzij bij een deurwaarderexploot betekend aan de benoemde notaris, hetzij bij wege van een verklaring voor deze laatste. De akte van verzet vermeldt de oorzaak van de schuldvordering en het bedrag ervan, alsook de keuze van woonplaats in het arrondissement waar de benoemde notaris zijn woonplaats heeft.

Art. 1642 zoals vervangen bij art. 17 W. 29 mei 2000 (B.S., 9 augustus 2000), met ingang van 1 juli 2001 (art. 1 K.B. 31 mei 2001 (B.S., 20 juni 2001 (tweede uitg.)).

 

2747.com / law / /

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht