Publiciteit bij openbare verkopen van onroerende goederen bij beslag

Verplichte vermeldingen in de verkoopsvoorwaarden

Het verspreiden van publiciteit en het faillissement van de beslagene

Het verspreiden van publiciteit en het toestaan worden van collectieve schuldenregeling van de beslagene

 

2747.com / law / seizure / publicity

contact

Beslagrecht

In de publiciteit mag geen melding gemaakt worden van het gedwongen karakter van de openbare verkoop. Deze regel vinden we in artikel 1582 Gerechtelijk Wetboek.

Eens er aanplakbiljetten verspeid zijn, zal de openbare verkoop niet meer stopgezet worden door de notaris, ook al gaat de beslagene failliet of ook al werd de collectieve schuldenregeling toegestaan aan de beslagene.

Artikel 1582 Gerechtelijk Wetboek bepaalt ook dat de verkoopsvoorwaarden moeten vermelden welke publiciteit zal gevoerd worden voor de openbare verkoop.