Beslag op onroerend goed

Uitvoerend beslag op onroerend goed

Samenstelling van het dossier - voorafgaande inlichtingen

Toegankelijkheid van het onroerend goed

De openbare verkoop bij beslag

De verkoop uit de hand bij beslag

Verzet op de prijs

Rangregeling

 

Bewarend beslag op onroerend goed

Verzoekschrift - Beschikking (beslagrechter) - Beslagexploot (gerechtsdeurwaarder) - Overschrijving (hypotheekkantoor)

 

2747.com / law / seizure / real estate

contact

Beslagrecht

Failissementsrecht

Notarieel recht

 

Gerechtelijk privaatrecht

Koop-verkooprecht

Huurrecht

D. MICHIELS, "Onroerend beslag, rangregeling en collectieve schuldenregeling", Tijdschrift vooor Notarissen T.Not. 2002, 410-506, Die Keure, Brugge.

 

Wat met huurovereenkomsten?

Wat met het failissement van de beslagene?

Wat met de collectieve schuldenregeling van de beslagene?