Het zou kunnen dat schuldenaar die zijn eigendom in beslag ziet genomen worden, zou beslissen om zijn eigendom nog snel te verhuren.

In 2005 voorziet artikel 1575 Gerechtelijk Wetboek betreffende het beslag op onroerende goederen dat huurovereenkomsten die geen vaste datum hebben op het ogenblik dat het beslag op het onroerend goed is overgeschreven, niet tegenstelbaar zullen zijn.

 

Huurovereenkomsten met vaste datum voordat het beslag werd overgeschreven zullen tegenstelbaar zijn

1. De handelshuur die niet werd geregistreerd zal ook niet tegenstelbaar zijn bij beslag