Het is van groot belang dat de huurovereenkomst eeen vaste datum heeft

De handelshuurder, die het risico neemt zijn handelshuur niet te laten registreren of die op het ogenblik van het aangaan van de handelshuur geen voorafgaande opzoeking op het hypotheekkantoor heeft verricht teneinde te weten of het gehuurde goed niet reeds is bezwaard met een bevel of een beslag, loopt bijgevolg het risico het gehuurde goed te moeten verlaten en hij kan zich niet beroepen op de bepalingen van artikel 12, tweede lid Handelshuurwet indien het gehuurde goed wordt verkocht op beslag.