Belgisch Gerechtelijk Wetboek

Vijfde deel. Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling

Titel III. Gedwongen tenuitvoerlegging

Hoofdstuk VI. Uitvoerend beslag op onroerend goed

Art. 1571 anno 2006:

Indien er reeds vroeger een beslag is overgelegd en overgeschreven, vermeldt de bewaarder zijn weigering op de kant van het tweede beslag alsmede de datum van het vroegere beslag, de naam, de voornaam, de woonplaats en het beroep van de beslaglegger en van de beslagene en de datum van de overschrijving.

 

2747.com / law / Beslagrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht