Kantonnement na bewarend beslag

Kenmerken - Modaliteiten - Gevolgen

Kantonnement sterkt ertoe de schuldenaar vrij te laten beschikken over zijn eigendom.

Door het kantonnement wordt een bedrag in de Deposito- en consignatiekas gestort. De interest op dit kapitaal is anno 2007 zeer laag.