Kantonnement na bewarend beslag

Kenmerken - Modaliteiten - Gevolgen

Door het kantonnement zal de schuldenaar terug vrij kunnen beschikken over zijn eigendom.

Hierdoor zal de schuldenaar in staat zijn om zijn eigendom te verkopen.