Belgisch Gerechtelijk Wetboek - Deel V : Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling:  Titel III. Gedwongen tenuitvoerlegging

Hoofdstuk VI. - Uitvoerend beslag op onroerend goed

.....
Art. 1598. Ger.W.

Een uittreksel uit de akte van toewijzing wordt op verzoek van de aangewezen notaris aan de beslagene betekend.

  Die betekening geschiedt ten laatste vijftien dagen na het verstrijken van de termijn die in de verkoopsvoorwaarden voor de betaling van de in artikel 1585 bedoelde kosten is gesteld.

  Het uittreksel vermeldt de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de beslaglegger, van de beslagene en van de koper, de dag van de toewijzing, de prijs waarvoor ze is gedaan en de naam van de notaris vóór wie de akte is verleden.

  De bewaarder maakt beknopt melding van de toewijzing op de kant van de overschrijving van het beslag.


Rechtspraak

Cassatie 11 februari 1999 : Melding door de hypotheekbewaarder is niet onderwerpen aan de termijn van 3 jaar.