uitbreiding van het doel van een vennootschap

Aangezien het doel van een vennootschap in haar statuten staat, zullen deze laatste moeten worden gewijzigd. Dergelijke bevoegdheid behoort toe aan de aandeelhouders van de vennootschap. Zij zullen dan ook moeten samenkomen op een algemene vergadering.

De vergadering stelt vast en erkent dat zij als agenda heeft:
    I. a) Goedkeuring van het verslag opgemaakt door de bestuurders over de noodzakelijkheid van de uitbreiding van het maatschappelijk doel der vennootschap. Dit verslag zal aan onderhavige akte gehecht blijven en er samen mee worden geregistreerd;
    b) Goedkeuring van de staat der actieve en passieve toestand der vennootschap opgemaakt op vijf november tweeduizend en drie. Deze staat wordt aan onderhavige akte gehecht en zal er samen mee worden geregistreerd.
    II. Uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap en aanvulling van artikel drie van de statuten van de vennootschap als volgt:

Vervolgens behandelt de vergadering de punten van de agenda en na beraadslaging neemt zij volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen :
    Eerste beslissing :
    a) Goedkeuring van het verslag opgemaakt door de bestuurders over de noodzakelijkheid van de uitbreiding van het maatschappelijk doel der vennootschap.
    b) Goedkeuring van de staat der actieve en passieve toestand der vennootschap opgemaakt op vijf november tweeduizend en drie.
    Tweede beslissing :
    Uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap en aanvulling van artikel drie van de statuten van de vennootschap als volgt:

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om

Dit is een onderdeel van een verslag van een algemene vergadering van aandeelhouders van een vennootschap. Het betreft een statutenwijziging, waarvoor onderandere bij nv en bvba een notariŽle akte vereist is.