AANDELEN

aandelenregister

beurs

informatie

overdraagbaarheid

controle

 

DE VENNOOTSCHAP

 

 

algemene vergadering voor een notaris gehouden

uitbreiding van het doel van een vennootschap

volmacht door de algemene vergadering

algemene vergadering

voorzitter

oprichtersaansprakelijkheid

de statuten van een vennootschap