De overdraagbaarheid van eendelen in een vennootschap

1. De aandelen van een NV zijn in principe vrij van beperkingen.

2. Het is mogelijk een aandeelhouderovereenkomst op te maken

3. De BVBA is een Besloten vennootschap. Het is een personenvennootschap. Hier voorziet de wet beperkingen op de overdraagbaarheid van de aandelen.