de statuten van een vennootschap

de geco÷rdineerde statuten

Voor nv, bvba en cvba moeten de statuten bij notariŰle akte worden vastgesteld en gewijzigd. Na een statutenwijziging dient er een geco÷rdineerd eversie van de statuten te worden gemaakt. Dit document wordt door de notaris opgesteld na iedere statutenwijziging voor zijn ambt verleden. Hij zal instaan voor de neerlegging ervan op de griffie van de handelsrechtbank.

"NAAM"
    naamloze vennootschap
    straat 60 - 2000 Antwerpen

    Handelsregister Antwerpen 555.555
    Belasting over de Toegevoegde Waarde 423.300.300.
-----------------------------------------------------------------

   Opgericht bij akte verleden voor notaris .... te ...., op , gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van , onder nummer .
    Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van , blijkens akte verleden voor notaris .... op voormelde datum, werd het kapitaal verhoogd en werden de statuten gewijzigd.
    Deze beslissing werd gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf november negentienhonderd zevenennegentig, onder nummer.
    Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van , blijkens akte verleden voor notaris .....op voormelde datum, werd het kapitaal verhoogd en werden de statuten gewijzigd.
    Deze beslissing werd gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien januari negentienhonderd achtennegentig, onder nummer ..
    Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van , blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris .... op voormelde datum, werd het kapitaal verhoogd en werden de statuten gewijzigd.
    Deze beslissing werd ter publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.    

                   

"NAAM"
    naamloze vennootschap
    straat 60 - 2000 Antwerpen

    Handelsregister Antwerpen 555.555
    Belasting over de Toegevoegde Waarde 423.300.300.

    GECOORDINEERDE OPGAVE VAN DE STATUTEN
-----------------------------------------------------------------


    TITEL I.- AARD, BENAMING, ZETEL, DOEL en DUUR.
    ARTIKEL EEN: De vennootschap neemt de juridische vorm van naamloze vennootschap aan en als maatschappelijke benaming: Naamloze Vennootschap "NAAM".
    ARTIKEL TWEE: De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, straat 60.