Algemene vergadering van aandeelhouders

 

Jaarlijks word de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden

De datum hiervan is vastgelegd in de statuten.

Buitengewone algemene vergadering

Hiervoor is een bijeenroeping vereist. Indien evenwel alle aandeelhouders verschijnen op de algemene vergadering, kan verzaakt worden aan de oproeping tot deze vergadering.

Algemene vergadering gehouden voor een notaris

Voor de naamloze vennootschap en de bvba is een notariŽle akte vereist voor de vergaderingen waarbij de statuten worden gewijzigd.

Voor ons, meester Notaris, notaris verblijvende te Antwerpen, werd gehouden:

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "XYZ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 50.

Zijn aanwezig:

1. de heer A, wonende te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 500, eigenaar van 50 aandelen.

2. de heer B, wonende te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 500, eigenaar van 50 aandelen.

3. de heer C, wonende te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 500, eigenaar van 50 aandelen.

Samen: 150 aandelen

Voorzitterschap