de voorzitter van de algemene vergadering

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer A, voornoemd.

De voorzitter duidt aan als secretaris de heer B, voornoemd.