income tax

Permanente fiscale amnestie in 2006


Artikel 121 tot en met 127 van de programmawet van 27 december 2005.