De eenmalige bevrijdende aangifte

9 JANUARI 2004 Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 2, ß 1, zevende lid, 4, ß 2, 6, ß 3, tweede lid, en 10 van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte (B.S. 14.1.2004 - editie 2) Dit besluit treedt in werking op dezelfde datum als de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte
9 JANUARI 2004 Koninklijk besluit tot vastlegging van de modellen van formulieren die moeten worden gebruikt ter uitvoering van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte (B.S. 14.1.2004 - editie 2) Dit besluit treedt in werking op dezelfde datum als de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte

De kredietinstelling, beursvennootschap, verzekeringsonderneming of bevoegde dienst van de FOD FinanciŽn leveren na betaling van de eenmalige bijdrage een nominatief en genummerd attest af dat kan gebruikt worden als bewijsmiddel voor de hoven en rechtbanken, voor administratieve rechtscolleges, evenals tegenover elke openbare dienst en parastatale instelling. Om de authenticiteit ervan te kunnen controleren bezorgen de kredietinstellingen, beursvennootschappen en verzekeringsondernemingen aan de Cel voor financiŽle informatieverwerking een lijst van de afgeleverde attesten.

 

.