income tax

Afschaffing van effecten aan toonder in 2006

De wet van 14 december 2005 (Belgisch Staatsblad van 23 december 2005).