Fiscaal recht in 2006

Nieuwigheden bij schenkingen
Schenking van roerende goederen
Schenking van (aandelen van) een familieonderneming
Schenking van bouwgrond in Vlaanderen
Schenking van de gezinswoning als hoofdverblijfplaats in Brussel

Successieplanning tussen echtgenoten

Verscherping van de fraudebeschrijding en invloed van de witwaswetgeving
Fiscaal strafvervolgingsrecht
Witwaswetgeving
Afschaffing van effecten aan toonder
De Europese interest-spaarrichtlijn
Permanente fiscale amnestie


De aftrek voor risicokapitaal