Personenbelasting in 2006

Aan de personenbelasting onderworpen personen
Natuurlijke personen die in Belgie hun woonplaats of de zetel van hun fortuin gevestigd hebben

Grondslag
Inkomen: onroerende goederen - roerende goederen - beroep - divers
Aftrekbare bestedingen
Gezinsfiscaliteit

Berekening van de balasting
Belastingvrije som - Belastingtarief voor de globaal belastbare inkomsten
Afzonderlijke aanslagen: 33 - 25 - 16,5 - 15 - 13 - 10 procent
Aanvullende crisisbijdrage