Wetboek diverse rechten en taksen

Ingevoegd bij W 19.12.2006
met ingang van 01.01.2007
Gepubliceerd in B.S. van 29.12.2006

Boek I - Rechten op geschriften

Titel I Vestiging van het recht op geschriften

Titel II Vaststelling van de rechten op geschriften