Wetboek van de inkomstenbelastingen >> aanslagjaar 2008 (inkomsten 2007) Titel VII . Vestiging en invordering van de belastingen (art. 297 - 463)

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 297 :

Artikel 298 : voorheffingen

Artikel 299 : microfiches

Artikel 300 : KB

Artikel 301 : inhouding van belasting door de notaris

Artikel 302 : gesloten omslag

Artikel 303 :

Artikel 304 : onroerende voorheffing

Artikel 304 bis
: