income tax
Wetboek van de inkomstenbelastingen >> aanslagjaar 2008 (inkomsten 2007) Titel VII . Vestiging en invordering van de belastingen (art. 297 - 463)

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 297

Voor de bij artikel 27, 5° , bedoelde personen is één enkel, bij koninklijk besluit te bepalen, controlecentrum met de ontvangst en het onderzoek van de aangifte belast.


----------------------------------------
Art. 297 :
    

    *
      art. 297, 1e lid, is opgeheven met ingang van 06.04.1999. (Art. 5, W 15.03.1999) B.S. 27.03.1999
    *
      art. 297, 2e lid, is van toepassing met ingang van 01.01.1996. (Art. 3, W 07.04.1995) B.S. 16.06.1995
        
    *
      art. 297 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992. (Art. 206, WIB Art. 1, KB 10.04.1992) B.S. 30.07.1992

KB/WIB 92:      125bis, 126, 127
Com.IB 92:     297