income tax
Wetboek van de inkomstenbelastingen >> aanslagjaar 2008 (inkomsten 2007) Titel VII . Vestiging en invordering van de belastingen (art. 297 - 463)

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 299

De microfiches en microfilms van de kohieren hebben dezelfde bewijskracht als de originelen indien deze microfiches en -films door de administratie der directe belastingen of onder haar controle zijn aangemaakt.

Art. 299 :     

    * art. 299 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992. (Art. 37, W 07.12.1988; Art. 1, KB 10.04.1992) B.S. 30.07.1992

Artikel 299 van toepassing voor het Vlaams Gewest :

De microfiches en microfilms van de kohieren hebben dezelfde bewijskracht als de originelen indien deze microfiches en -films door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap of onder haar controle zijn aangemaakt.
Art. 299 :     

    * art. 299 treedt, enkel voor wat de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest betreft, in werking op 01.01.1999. (Art. 18, D 09.06.1998) B.S. 18.07.1998; (Art. 1, B 04.05.1999) B.S. 08.06.1999 en (Art. 20, D 30.06.2000) B.S. 17.08.2000
         

Com.IB 92:     299