income tax
Wetboek van de inkomstenbelastingen >> aanslagjaar 2008 (inkomsten 2007) Titel VII . Vestiging en invordering van de belastingen (art. 297 - 463)

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 303

Artikel 303


   Bij het vaststellen van de belastbare inkomsten en behoudens het bepaalde in artikel 505 , wordt slechts rekening gehouden met bedragen in euro, ongeacht eventuele pariteitswijzigingen.

----------------------------------------
Art. 303 :
    

    *
      art. 303 is van toepassing vanaf het aanslagjaar 2002. (Art. 4, KB 20.07.2000) B.S. 30.08.2000
    *
      art. 303 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992. (Art. 210, WIB Art. 1, KB 10.04.1992) B.S. 30.07.1992
      

Com.IB 92:     303