income tax
Wetboek van de inkomstenbelastingen >> aanslagjaar 2008 (inkomsten 2007) Titel VII . Vestiging en invordering van de belastingen (art. 297 - 463)

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 304bis


    Voor zover hiervan niet wordt afgeweken, zijn de bepalingen van deze titel die van toepassing zijn op de roerende voorheffing, van toepassing op de belasting en de aanvullende belasting op participaties in het kapitaal en in de winst, bedoeld in Titel VII van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen.

----------------------------------------
Art. 304bis :
    

    *
      art. 304bis is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2002. (Art. 30, W 22.05.2001) B.S. 09.06.2001