Belgische Directe belastingen >> Wetgeving >> Wetboek van de inkomstenbelastingen 92 >> WIB 92 - aanslagjaar 2008 (inkomsten 2007):
Titel III - Vennootschapsbelasting: Hoofdstuk II - Grondslag van de belasting

Afdeling V. - Ontbinding en vereffening

Artikel 208

Vennootschappen in vereffening blijven aan de vennootschapsbelasting onderworpen volgens de bepalingen van de artikelen 183 tot 207.

Hun winst bevat mede de meerwaarden die worden verwezenlijkt of vastgesteld naar aanleiding van de verdeling van hun vermogen.


----------------------------------------
Art. 208 :
   

    *
      art. 208 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992. (Art. 116, WIB Art. 117, WIB Art. 1, KB 10.04.1992) B.S. 30.07.1992

Com.IB 92:     208