law : tax : company

Directe belastingen >> Wetgeving >> Wetboek van de inkomstenbelastingen 92 >> WIB 92 - aanslagjaar 2008 (inkomsten 2007) >> Titel III : Vennootschapsbelasting :

Hoofdstuk II - Grondslag van de belasting

Afdeling I: Algemene bepalingen: artikel 183

Afdeling II: Belastinggrondslag: artikel 185

Afdeling III: Vrijgestelde inkomsten
Onderafdeling I: Meerwaarden: Artikel 190
Onderafdeling Ibis.- Vrijgestelde gewestelijke steunmaatregelen: Artikel 193bis
Onderafdeling II. - Ondernemingen die in België afzettingen van vloeibare of gasachtige koolwaterstoffen ontginnen
Onderafdeling III. - Technische voorzieningen van verzekeringsondernemingen
Onderafdeling IV. - Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk
Onderafdeling V. - Investeringsreserve: artikel 194quater

Afdeling IV: Vaststelling van het netto-inkomen
Onderafdeling I. - Beroepskosten: artikel 195 
Onderafdeling II. - Aftrek van vrijgestelde inkomsten: artikel 199
Onderafdeling III. - Aftrekken van de belastbare winst: artikel 202
Onderafdeling IV. - Vorige Verliezen: artikel 206
Onderafdeling V. - Gemene bepalingen betreffende de in de artikelen 199 tot 206 omschreven aftrekken: artikel 207

Afdeling V: Ontbinding en vereffening
Artikel 208 - art. 209 - art. 210 - art. 211 - art. 212 - art. 213 - art. 214.