business law
Directe belastingen >> Wetgeving >> Wetboek van de inkomstenbelastingen 92 >> WIB 92 - aanslagjaar 2008 (inkomsten 2007) >> Titel III : Vennootschapsbelasting

Hoofdstuk III - Berekening van de belasting

Afdeling I: Gewoon stelsel van aanslag

Onderafdeling I. - Belastingtarief: artikel 215

Onderafdeling III. - Vermeerdering ingeval geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan: artikel 218

Afdeling II: Afzonderlijke aanslagen

Artikel 219 en artikel 219bis