WIB - Titel VII. Vestiging en invordering van de belastingen (art. 297 - 463)

Hoofdstuk X. Strafbepalingen (art. 444 - 463)

Afdeling I Administratieve sancties
Onderafdeling I : Belastingverhogingen (Artikel 444)
Onderafdeling II : Administratieve boete (Artikel 445)
Onderafdeling III : Verval van het recht om belastingplichtigen te vertegenwoordigen

Afdeling II Strafrechtelijke sancties
Artikel 449