law : tax : deathtaxcode

Wetboek van Successierechten - Hoofdstuk I : Vestiging van de rechten

Afdeling II : Overdrachten en beschikkingen gelijkgesteld met overgangen uit oorzaak van dood

Artikel 4 : Schuldbekentenis gelijkgesteld met een legaat

Artikel 5 : Ongelijke verdeling van de gemeenschap

Artikel 6 : Verwerping van gemeenschap (overgangsbepaling)

Artikel 7 : Schenkingen binnen de drie jaar voor het overlijden

Artikel 8 : Bedingen ten behoeve van een derde

Artikel 9 : verkrijging naakte eigendom - vruchtgebruik (verdachte personen)

Artikel 10
: verdeling naakte eigendom - vruchtgebruik (verdachte personen)

Artikel 11
: vervreemding ten bezwarende titel met voorbehoud levenslang recht (verdachte personen)

Artikel 12 : Wanneer de overledene werkelijk het levenslang recht genoten heeft

Artikel 13 : Bewijs door getuigen en vermoedens

Artikel 14 : wie zijn de verdachte personen


Volledige wettekst 2007