law : tax : deathtaxcode

Eerste Boek Wetboek van Successierechten

TWEEDE BOEK : TAKS TOT VERGOEDING DER SUCCESSIERECHTEN

Art. 147-160
HOOFDSTUK I : VESTIGING VAN DE TAKS Art. 147-149
HOOFDSTUK II : ZETTING DER TAKS Art. 150
HOOFDSTUK III : AANGIFTE Art. 151
HOOFDSTUK IV : VEREVENING EN BETALING VAN DE TAKS Art. 152-157
HOOFDSTUK V : DIVERSE BEPALINGEN Art. 158-160

BOEK IIBIS : JAARLIJKSE TAKS OP DE COLLECTIEVE BELEGGINGSINSTELLINGEN, OP DE KREDIETINSTELLINGEN EN OP DE VERZEKERINGSONDERNEMINGEN

Art. 161-162

DERDE BOEK : JAARLIJKSE TAKS OP DE COORDINATIECENTRA

Art. 162bis-162decies
INTREKKINGSBEPALING Art. 163
OVERGANGSBEPALINGEN Art. 164-183
Afdeling I : Algemene maatregelen Art. 164-178
Afdeling II : Bijzondere maatregelen Art. 179-183