law : tax : deathtaxcode

Wetboek der successierechten

Hoofdstuk VII : Vrijstellingen en verminderingen

Artikel 54: Vlaanderen (Gehandicapten)

Artikel 55: Vlaanderen (Legaten aan Vlaanderen)

Artikel 55bis: Vlaanderen (service-flat aandelen)

Artikel 55ter: Vlaanderen (Vlaams Ecologisch Netwerk)

Artikel 55quater: Vlaanderen (Bos)

Artikel 56: Wallonie (kinderlast), Vlaanderen (verminderingen)

Artikel 57 : Nieuwe overdracht binnen het jaar

Artikel 58: Opeenvolgende verkrijgingen in blote eigendom

Artikel 59: Vlaanderen (Legaten aan provincie, gemeenten, ...) Wallonie (vermindering voor legaten aan de Staat)

Artikel 60: Vlaanderen (Rechtspersonen), Brussel

Artikel 60 bis : Vlaanderen (Ondernemingen) Brussel, Walllonie