law : tax : deathtaxcode

Wetboek successierechten: Hoofdstuk VIII : Verevening van de rechten

Afdeling I : Algemene regelen

Afdeling II : Bijzondere regelen

Artikel 67 :

Voor het verrekenen van de rechten van successie en van overgang bij overlijden, komt niet in aanmerking hetgeen in vruchtgebruik of als levenslange of periodieke rente of pensioen wordt verkregen, indien de verkrijger binnen zes maanden na het afsterven van de overledene sterft.


Artikel 68 :

In geval van verwerping van een intestaat-aandeel, van een uiterste wilsbeschikking, of van een contractuele erfstelling, mag het recht, verschuldigd door de personen die daarvan het voordeel genieten, niet lager zijn dan het recht, dat de verwerper had moeten betalen.

De verwerping door een erfopvolger bij plaatsvervulling van zijn ouder, betreffende een nalatenschap opengevallen ten behoeve van laatst bedoelde, mag de Staat geen nadeel aanbrengen.