law - tax - division

Opdat het recht van verdeling kan opgevorderd worden, is vereist:

1) het voorafbestaan van een onverdeeldheid

2) een overeenkomst onder bezwarende titel

3) een onroerende verrichting

4) Er moet sprake zijn van een verrichtig tussen deelgenoten


Valt men niet onder het verdekingsrecht, dan kan het verkooprecht van toepassing zijn.