Registratierechten : het recht van verdeling

1) het voorafbestaan van een onverdeeldheid

Huwelijksvermogenrecht
Op een akte die die uitoefening van een beding van vooruitmaking vaststelt is geen registratierecht van verdeling verschuldigd.

Echtscheiding: verdelingen onder opschortende voorwaarde
Is de akte van verdeling onderworpen aan een opschortende voorwaarde dan zal eerst het algemeen vast recht worden geheven. Pas daarna het evenredig registratierecht.
- Bij EOT gaat het om een verdeling onder opschortende voorwaarde (van echtscheiding)
- Bij gerechtelijke verdeling kan het gaan om een opschortende voorwaarde van homologatie van een staat van vereffening door de rechtbank. Indien partijen akkoord gaan met de staat van vereffening (of geen bezwaren maken of afwezig blijven), is de staat van vereffening definitief en zal er dus meteen een registratierecht van verdeling op de akte verschuldigd zijn.

Overdrachten tussen vruchtgebruiker en naakte eigenaars