Registratierechten : het recht van verdeling

2) een overeenkomst onder bezwarende titel

Kosteloze verzaking aan het recht van vruchtgebruik
Dit is mogelijk en hierop is geen evenredig registratierecht verschuldigd. Het is immers kosteloos. Men kan allerlei redenen hebben om dit te doen. Bijvoorbeeld omdat men last heeft met het beheer.