Registratierechten : het recht van verdeling

3) een onroerende verrichting

Roerende goederen kunnen zo verdeeld worden
Hierop is geen evenredig registratierecht verschuldigd.