Estate Planning

Omdat de successierechten in de hoogste schijven zeer zwaar zijn in Belgie voor grote vermogens, dienen de rijkste burgers over te gaan tot zogenaamde estate planning, als het de wens is om de rijkdom over de generaties heen te behouden.

Estate planning komt meestal neer op het doen van schenkingen voorafgaand aan het overlijden.

Om dit beter te begrijpen dient men even het tarief inzake successierchten te vergelijken met het tarief inzake registratierechten op schenking van onroerende goederen: Vlaamse Gewest.