Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Hoofdstuk VII : Vrijstelling van de formaliteit der registratie

Artikel 164


Zijn mede van de formaliteit der registratie vrijgesteld, de uitgiften, afschriften van en uittreksels uit akten welke geregistreerd werden of die krachtens artikel 162 van de formaliteit zijn vrijgesteld.

Artikel 165


Indien een bij artikelen 162 en 164 van de formaliteit der registratie vrijgestelde akte of geschrift toch ter registratie wordt aangeboden, geeft zij aanleiding tot het heffen van het algemeen vast recht.