Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Hoofdstuk VII : Vrijstelling van de formaliteit der registratie


Artikel 162 : lijst

Artikel 163 : uitzonderingen

Artikel 164
: uitgiften, afschriften van en uittreksels

Artikel 165 : toch ter registratie aanbieden